Projekt siedziby zarządu PKN ORLEN S.A.
Koncepcja budynku biurowego na rogu al. Jerozolimskich i ul. H. Sienkiewicza.
,Projekt adaptacji istniejącego historycznego budynku na cele biurowe.
Centrum biurowe wraz z infrastrukturą techniczną i garażami podziemnymi.
Projekt koncepcyjny biurowca ekologicznego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.
Projekt łącznika pomiędzy budynkami biurowymi koncernu PKN Orlen S.A.
"Projektu rozbudowy budynku biurowego dla PKN Orlen S.A."
Projekt koncepcyjny adaptacji istniejących hall przy ul Kolskiej dla potrzeb siedziby CityGroup.
Projekt biurowca firmy Justart, producenta zwijanych krat zabezpieczających.
Przebudowa istniejącego budynku kina "Relax" na obiekt usługowo handlowo biurowy
Projekt rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku na cele obiektu handlowo-usługowo-biurowego.
Projekt zespołu budynków biurowych. Siedziba Callcenter.