Naszą ambicją jest tworzyć przestrzeń, w której funkcja, forma, historia miejsca i idee inwestora wzajemnie się uzasadniają i uzupełniają. Lata doświadczeń nauczyły nas, co z nowatorskiej architektury przetrwa próbę czasu; stawiamy na proporcje obiektu, prosty język formy, właściwy dobór materiałów i użytkowość obiektu. Funkcjonalność obiektu i jego realizacja w ramach założonego budżetu są dla nas równie istotne w osiągnięcia efektu „dobrej architektury”, jak sam projekt i jego nowatorski design. Dlatego zanim przedstawimy propozycje rozwiązań projektowych, wsłuchujemy się w intencje inwestora, aby wspólnie analizować planowane funkcje i kontekst otaczającej przestrzeni.

Zespół WMA tworzy obecnie 8 osób pod kierownictwem Magdy Musiał, aktywnej zawodowo od 1993 roku i zarządząjącej WMA od 2007 roku. W skład zespołu wchodzą projektanci, asystenci projektantów oraz profesjonalna obsługa zaplecza administracyjno-zarządzającego. Projektanci odpowiedzialni za statutowe zadania firmy to grupa doświadczonych architektów, gwarantujących wysoki poziom oferowanych usług.

WMA oferuje usługi w zakresie wielobranżowych projektów budynków użyteczności publicznej, biurowych, zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, architektury przemysłowej oraz adaptacji i rozbudowy budynków istniejących.

W szczególności, oferujemy:

  • projektowanie koncepcji budynków wraz z kosztorysami oceniającymi ich wykonalność w ramach założonego budżetu;
  • ocena opłacalności planowanych inwestycji /analizy chłonności;
  • sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenie na budowę;
  • pozyskiwanie w imieniu inwestora decyzji o warunkach zabudowy;
  • sporządzenie dokumentacji przetargowej;
  • usługi w zakresie inwestora zastępczego;
  • przygotowanie rysunków wykonawczych;
  • tworzenie materiałów reklamowych, promujących inwestycję;
  • prowadzenie nadzoru autorskiego;
  • kompleksowe opracowanie projektów wnętrz.

Zapewniamy obsługę inwestycji w pełnym zakresie branż. Nasi współpracownicy to doświadczone firmy projektowe z dziedzin projektowania konstrukcji i wszystkich typów instalacji, takich jak wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacji i klimatyzacji.

Pracownia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla biura i współpracowników typu „art committed” z sumą gwarancyjna 1.500.000,00 zł.