Michałowice, Przedszkole Publiczne

NAZWA INWSTYCJI:

Projekt budynku przedszkola we wsi Granica, gmina Michałowice.

LOKALIZACJA:

Michałowice, ul. Poprzeczna, Pruszkowska, Główna

SPECYFIKACJA:

Powierzchnia użytkowa: 1 200
Faza projektu: Projekt wykonawczy
Rok: 2011

„Projekt zakładał stworzenie budynku rozłożystego, wpisanego w otaczającą zieleń oraz maksymalnie przyjaznego. Zaproponowano bryłę parterową, tylko w części piętrową z obszernym dominującym zielonym patio w centralnej części. Jest to przedszkole sześcio-oddziałowe, dla maksymalnie 160 dzieci, po 25 w oddziale. Ze szczególną dbałością zaprojektowano sale zajęć, pamiętając o doborze oświetlenia i kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym. Część sal jest otwarta szerokim szkleniem zarówno od strony południowego ogrodu jak i zielonego patio wewnątrz budynku. Zadbano, aby każda sala zajęć posiadała własny węzeł sanitarny, magazyn pomocy dydaktycznych i schowek porządkowy. Wszystkie sale zajęć zlokalizowano na parterze budynku. Hol centralny wokół zielonego patio zaprojektowano, dając możliwość łączenia tych przestrzeni. Przedszkole wyposażone jest w pełne zaplecze techniczne jak sale zajęć ruchowych, kuchnia z magazynami. Biura i administracja z możliwością kontroli dostępu do obiektu zostały zlokalizowane na piętrze.
Elewacje budynku wykończono przyjaznymi i naturalnymi materiałami z dominacją drewna, które będzie w sposób naturalny korespondować z otaczającą zielenią. Projekt zakłada stworzenie obszernego i urozmaiconego placu zabaw dla dzieci od strony południowej. Plac zabaw rozplanowany pośród istniejącej zieleni został zaprojektowany w postaci swobodnych kształtów w wielu kolorach elastycznej i bezpiecznej poliuretanowej posadzki z atestowanymi różnorodnymi zabawkami.”

d04_michalowice_przedszkole_publiczne_01
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_02
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_03
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_04
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_05
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_06
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_07
d04_michalowice_przedszkole_publiczne_08
9 _ -4. arch piwnica
9 _ -3. arch PARTER
9 _ -2. arch piêtro
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

„Projekt zakładał stworzenie budynku rozłożystego, wpisanego w otaczającą zieleń oraz maksymalnie przyjaznego. Zaproponowano bryłę parterową, tylko w części piętrową z obszernym dominującym zielonym patio w centralnej części. Jest to przedszkole sześcio-oddziałowe, dla maksymalnie 160 dzieci, po 25 w oddziale. Ze szczególną dbałością zaprojektowano sale zajęć, pamiętając o doborze oświetlenia i kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym. Część sal jest otwarta szerokim szkleniem zarówno od strony południowego ogrodu jak i zielonego patio wewnątrz budynku. Zadbano, aby każda sala zajęć posiadała własny węzeł sanitarny, magazyn pomocy dydaktycznych i schowek porządkowy. Wszystkie sale zajęć zlokalizowano na parterze budynku. Hol centralny wokół zielonego patio zaprojektowano, dając możliwość łączenia tych przestrzeni. Przedszkole wyposażone jest w pełne zaplecze techniczne jak sale zajęć ruchowych, kuchnia z magazynami. Biura i administracja z możliwością kontroli dostępu do obiektu zostały zlokalizowane na piętrze.
Elewacje budynku wykończono przyjaznymi i naturalnymi materiałami z dominacją drewna, które będzie w sposób naturalny korespondować z otaczającą zielenią. Projekt zakłada stworzenie obszernego i urozmaiconego placu zabaw dla dzieci od strony południowej. Plac zabaw rozplanowany pośród istniejącej zieleni został zaprojektowany w postaci swobodnych kształtów w wielu kolorach elastycznej i bezpiecznej poliuretanowej posadzki z atestowanymi różnorodnymi zabawkami.”