Osiedle Chojnów

NAZWA INWSTYCJI:

Osiedle 30 domów mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Solec gmina Góra Kalwaria.

LOKALIZACJA:

Solec, gm. Góra Kalwaria

SPECYFIKACJA:

Powierzchnia użytkowa: 7 020 m2
Faza projektu: Realizacja
Rok: 2006

„Teren inwestycji leży częściowo w strefie otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsza część terenu ( poza otuliną) została podzielona na działki o pow. 900 m2, zaś działki w otulinie Parku mają powierzchnię 1250 m2 każda. Na działkach o powierzchni 900 m2 zlokalizowano domy o powierzchni użytkowej 220 m2 czyli domy bez nadbudowanej części garażowej i z mniejszymi tarasami. Działki o powierzchni 1250 m2 zagospodarowano domami o powierzchni użytkowej 240 m2 czyli domy z nadbudowaną częścią garażową i większymi tarasami. Osiedle ma charakter zamkniętej enklawy, na straży której stoi budynek bramowy – jednocześnie stacja trafo, domek strażnika i efektowny wjazd do osiedla.
Główną oś komunikacyjną stanowi ulica zakończona dwoma rondkami, do ulicy dochodzą cztery krótkie sięgacze. Każdy sięgacz jest zakończony placykiem manewrowym, o indywidualnym kształcie i charakterze.”

b03_osiedle_chojnow_03
b03_osiedle_chojnow_01
b03_osiedle_chojnow_02
b03_osiedle_chojnow_04
b03_osiedle_chojnow_05
b03_osiedle_chojnow_06
b03_osiedle_chojnow_07
b03_osiedle_chojnow_08
b03_osiedle_chojnow_09
b03_osiedle_chojnow_10
b03_osiedle_chojnow_12
b03_osiedle_chojnow_13
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

„Teren inwestycji leży częściowo w strefie otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsza część terenu ( poza otuliną) została podzielona na działki o pow. 900 m2, zaś działki w otulinie Parku mają powierzchnię 1250 m2 każda. Na działkach o powierzchni 900 m2 zlokalizowano domy o powierzchni użytkowej 220 m2 czyli domy bez nadbudowanej części garażowej i z mniejszymi tarasami. Działki o powierzchni 1250 m2 zagospodarowano domami o powierzchni użytkowej 240 m2 czyli domy z nadbudowaną częścią garażową i większymi tarasami. Osiedle ma charakter zamkniętej enklawy, na straży której stoi budynek bramowy – jednocześnie stacja trafo, domek strażnika i efektowny wjazd do osiedla.
Główną oś komunikacyjną stanowi ulica zakończona dwoma rondkami, do ulicy dochodzą cztery krótkie sięgacze. Każdy sięgacz jest zakończony placykiem manewrowym, o indywidualnym kształcie i charakterze.”